Art Navigator - Classifieds * Anzeigen * Ogłoszenia  
English  CLASSIFIEDS Deutsch  ANZEIGEN Polski  OGŁOSZENIA
 Submit classified -  BASIC   ADVANCED  Anzeige zu inserieren -  STANDARD   EXTRA  Dodaj ogłoszenie -  STANDART   EXTRA
Read the classifieds:
BUSINESS FOR SALE JOBS SERVICES VARIOUS  WANTED
Anzeigen lesen:
ANDERE  ARBEIT BUSINESS DIENSTE SUCHE VERKAUFE
Czytaj ogłoszenia:
BIZNES INNE  PRACA SPRZEDAM SZUKAM USŁUGI

 Art Market classifieds by Art Navigator give you an opportunity to present an offer of artwork purchase/sale, art related business or job opportunity or any other art related information.

 BASIC classifieds (up to 20 words, phone/fax, address, one language version, 1 month) is FREE.

ADVANCED classifieds (more than 20 words, link to URL, photo, 3 language versions, 1 month - 10$, 6 months - 50$ and 12 months 90$).

 All the classifieds will be overseen by Art Navigator editors prior to appearance on the web. We will do our best to check the ads to block fraudulent offers. However by submitting an ad you agree not to keep Art Navigator liable for any harm resultant from your actions.

Submit classified -  BASIC   ADVANCED


 Kunstmarkt - Anzeigen vom Art Navigator geben Ihnen eine Gelegenheit Ihre Angebote, wie Kauf/Verkauf von Kunstwerken, oder jegliche andere Informationen wie Arbeit, Geschäft und alles was Kunst betrifft zu veröffentlichen.

STANDART Anzeige (max. 20 Wörter, Tel/Fax-Nummer, Adresse, in einer Sprache, 1 Monat lange) ist KOSTENLOS.

EXTRA-Anzeige (mehr als 20 Wörter, Link zu URL, Foto, in 3 Sprachen) ist kostenpflichtig und 1 Monat - 10$, 6 Monate - 50$, 12 Monate - 90$.

 Alle Anzeigen werden von Art Navigator Redakteuren vor der Veröffentlichung geprüft. Internet Navigator System übernimmt jedoch keine Verantwortung für den Inhalt von Anzeigen und Werbematerial.

Anzeige zu inserieren -  STANDART   EXTRA


 Ogłoszenia o sztuce na stronach Art Navigatora to mozliwość zaprezentowania swojej oferty sprzedaży/kupna dzieł sztuki, pracy lub biznesu związanego ze sztuką, lub jakiejkolwiek innej ważnej wiadomości dotyczącej sztuki. Obecnie mamy około 120.000 wejść miesięcznie.

 Ogłoszenia typu STANDARD (nie więcej niż 20 wyrazów, dane kontaktowe, prezentacja w sieci przez 1 miesiąc w jednej wersji językowej) są BEZPŁATNE.
Ogłoszenia dłuższe, w innych wersjach językowych, zawierające zdjęcie lub adres URL należą do kategorii EXTRA i są płatne wg cennika ( 1 miesiąc - 10$, 6 miesięcy - 50$ i 12 miesięcy - 90$).

 Dołożymy wszelkich starań aby zweryfikować ogłoszenie przed publikacją, jakkolwiek firma Art Navigator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

Zamieść ogłoszenie: -  STANDART   EXTRA

 © 1998-2001 Internet Navigator System INDEX TOP